X

موسسان مرکز مشاوره سگال

دکتر لادن فتی

دکترای روانشناسی بالینی

درمانگر، پژوهشگر و مدرس حوزه شناختی رفتاری

رزومه

دکتر فرشته موتابی

دکترای روانشناسی بالینی

عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

رزومه

درمانگران مرکز مشاوره سگالدکتر مهرنوش اثباتی

دکترای روانشناسی بالینی


دکتر محمودرضا اطمینان

روانپزشک
دکتر الهام باغانی

دکتری روانشناسی
دکتر سارا بنی‌هاشمی

دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
پریسا پدرام

دکتری روانشناسی
نغمه ترابی

مدیر اجرایی سگال - کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی خانواده
طناز جاهد

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی
دکتر مونا چراغی

دکتری روانشناسی بالینی
دکتر ترانه خداویردی

دکتری روانشناسی
محمود خزائی

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی
دکتر فرنوش رجبی

دکتری روانشناسی بالینی
دکتر محمدعلی رحمانی

دکتری مشاوره خانواده
دکتر سپیده ‌سلطان محمدلو

دکتری روانشناسی بالینی
غزاله سمایی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکتر منصوره‌سادات صادقی

دکتری روانشناسی بالینی
مریم صادقیان

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی
دکتر سحر عرب‌پور

دکتری روانشناسی
دکتر شیما عطایی

دکتری روانشناسی بالینی
دکتر امیرپاشا کاظمی

دکتری روانشناسی سلامت
دکتر مرتضی کشمیری

دکتری روانشناسی بالینی
دکتر محبوبه مجدی

دکتری روانشناسی بالینی
دکتر سعاده ملک عسگر

دکتری روانشناسی بالینی
دکتر فاطمه هادی

روانپزشک


آدرس جدید مرکز

مرکز سگال از اول اسفند ۱۳۹۸ در آدرس جدید مستقر شده است.

آدرس: میدان آرژانتین ابتدای خیابان بخارست (احمدقصیر) کوچه ۱۷ پلاک ۱۸ طبقه آخر

 تلفن‌های تماس:

۰۲۱۸۸۱۰۰۳۵3

۰۲۱۸۸۱۰۰۳۵4

درباره سگال

"درمان­‌های شناختی رفتاری" مجموعه­‌ای از نظریه­‌ها و یا مدل­‌های مداخلات روانشناختی هستند که وجه مشترک تمامی آنها مبتنی بر شواهد علمی بودن، پژوهش محوری و دغدغه افکار، رفتار و هیجان­‌ها را داشتن است. تمام تلاش ما براین است که از چارچوب مداخلات علمی بیرون نرویم. درمانگران و مشاوران ما همه در این مکتب تعلیم دیده و فعالیت می­‌کنند...

>> درباره سگال